כפר ויתקין 

 

כפר ויתקין היישוב היהודי הראשון בעמק חפר. הוקם על ידי עולים מפולין ומרוסיה, שהיו חברים בארגונים 'ויתקין' ו'העמק'. 

הקבוצה התיישבה ב-20 בינואר 1930 במערב עמק חפר בבית אבן ישן, המכונה כיום 'בית ראשונים' או 'הבית הגדול'.
 
חברי הקבוצה עבדו בייבוש ביצות, בניקוז תעלות וואדיות, בנטיעת עצים ובעיבוד ראשוני של השטחים החקלאיים. 
בשנים 1932-1931 הגיעו למקום משפחות נוספות ששוכנו בשכונת צריפים מערבית ל'בית ראשונים'. 

הוקמו שם גם בית ספר, צרכניה, מחלבה וכד' שהיוו מאוחר בסיס להקמת כפר. בשנת 1932 התאחדו שני קבוצות המתיישבים במסגרת 'ארגון ויתקין מאוחד', שהניח את אבן היסוד להקמת כפר ויתקין. 

ב-7 באפריל 1933 עברו תושבי 'הבית הגדול' למקום הקבע של היישוב. גם הצריפים הועברו בשלמותם ליישוב הקבע.

כיום כפר ויתקין הינו המושב הגדול ביותר בארץ, והוא מונה 150 משקים חקלאיים, כ- 20 יחידות של "עובדי ציבור" ועוד 150 בתי אב בהרחבה של הכפר. מתוך 150 המשקים החקלאיים רק כמחצית פעילים בחקלאות, בעיקר בענפי הרפת, הלול, פרדס גידול פרחים, גידול ענבי יין ויקב.
היישוב קרוי על שמו של